Skip to main content
Thành lập Chi hội hữu nghị Việt – Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng

Hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ IV Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với nhân dân Vương quốc Anh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam - Anh Quốc TP.

Subscribe to Chi hội Hữu nghị Việt - Anh