Skip to main content
Thêm 07 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia kiểm định theo tiêu chuẩn FIBAA

Sáng ngày 31/5/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng với Tổ chức kiểm định Quản trị Kinh doanh Quốc tế (FIBAA) đã chính thức khai mạc đánh giá các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học cho 7 chương trình đào tạo, bao gồm: Xã hội học (thạc sĩ), Tài chính - Ngân hàng (thạc sĩ), Luật (cử nhân), Marketing (cử nhân), Kinh doanh quốc tế (cử nhân), Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (cử nhân) và Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực (cử nhân).

Subscribe to FIBAA