Skip to main content
Giáo sư Chiu-Yue Lin

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Chiu-Yue Lin
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học Feng Chia, Đài Loan; Đại học Tôn Đức Thắng
Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý sinh học, sản xuất khí sinh học, xử lý nước và nước thải, năng lượng sinh học.

Internship

Chương trình thực tập tại Đài Loan

1. Đại học Nanhua: Dành cho sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Điện và Điện tử và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (chuyên ngành đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch).
2. Đại học Công nghệ Ming Chi: Dành cho sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp
3. Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa: Dành cho sinh viên Khoa Tài chính và Ngân hàng.
4. Đại học Feng Chia: dành cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Subscribe to Feng Chia