Skip to main content

Đại học Nanhua

Đại học Nanhua (NHU) được thành lập vào năm 1996 bởi Hòa Thượng Thạc Sĩ Hsing Yun. NHU là trường đại học toàn diện đầu tiên và đa ngành được thành lập bởi Fo Guang Shan. NHU là thành viên của Hiệp hội Đại học Quốc tế Fo Guang Shan, hệ thống trường đại học đầu tiên của nước này. Triết lý giáo dục của trường dựa trên các nguyên tắc của sự siêng năng, trung thực và khiêm tốn. Những nguyên tắc này là những phẩm chất và động lực chính xác của NHU để giúp học sinh đạt được mục tiêu, có đóng góp to lớn cho xã hội và phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi. Chương trình giảng dạy và các chương trình được cung cấp tại trung tâm NHU về Giáo dục Đời sống, Bền vững Môi trường và Sáng kiến Trí tuệ.

NHU có khoảng 5.500 sinh viên: 78% trình độ cử nhân và 22% sinh viên cao học. Trường có năm khoa chính: Khoa quản trị, Khoa Nhân văn, Khoa Khoa học Xã hội, Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, và Khoa Khoa học và Công nghệ, với tổng cộng 20 chương trình đại học, 24 chương trình sau đại học, và 1 chương trình tiến sĩ.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: en.nhu.edu.tw/

Nanhua-Doitac-2018.jpg

 

Thẻ