Skip to main content
Đại học Nanhua thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về các nội dung hợp tác triển khai chương trình giáo dục đại học hai giai đoạn (2,5 + 1,5) Ngành tiếng Trung;...
Đại học Nanhua

Đại học Nanhua (NHU) được thành lập vào năm 1996 bởi Hòa Thượng Thạc Sĩ Hsing Yun. NHU là trường đại học toàn diện đầu tiên và đa ngành được thành lập bởi Fo Guang Shan. NHU là thành viên của Hiệp hội Đại học Quốc tế Fo Guang Shan, hệ thống trường đại học đầu tiên của nước này. Triết lý giáo dục của trường dựa trên các nguyên tắc của sự siêng năng, trung thực và khiêm tốn. Những nguyên tắc này là những phẩm chất và động lực chính xác của NHU để giúp học sinh đạt được mục tiêu, có đóng góp to lớn cho xã hội và phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi.

Internship

Chương trình thực tập tại Đài Loan

1. Đại học Nanhua: Dành cho sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Điện và Điện tử và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (chuyên ngành đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch).
2. Đại học Công nghệ Ming Chi: Dành cho sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp
3. Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa: Dành cho sinh viên Khoa Tài chính và Ngân hàng.
4. Đại học Feng Chia: dành cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Subscribe to Nanhua