Skip to main content

Trang chủ

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo quốc tế về Toán ứng dụng – ICAM 2024
Ngày 11-13/07/2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Toán ứng dụng (International Conference on Applied Mathematics (ICAM 2024)). Phối hợp tổ chức Hội thảo có Đại học bang Mississippi (Hoa kỳ), Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) và Đại học Quốc gia Incheon (Hàn Quốc)

Chính sách học bổng

 
TDTU dành hơn 35 tỷ đồng cấp học bổng với đa dạng chính sách và đối tượng được cấp học bổng.