Skip to main content

Trang chủ

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Massey, New Zealand
Ngày 11/4/2024, đại diện Trường Đại học Massey, New Zealand do GS. Jonathan Elms - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Massey, Giám đốc Trường Kinh doanh Massey cùng TS. Jeffrey Stangl - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Trường Đại học Massey đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Chính sách học bổng

 
TDTU dành hơn 35 tỷ đồng cấp học bổng với đa dạng chính sách và đối tượng được cấp học bổng.