Skip to main content

Đề tài-Dự án

STT

Đề tài - Dự án

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đối tác hoặc Đơn vị tài trợ

1 An toàn công nghiệp và cơ sở hạ tầng Na Uy - Việt Nam Dự án dựa trên nhu cầu lớn của Việt Nam về kiến thức và chuyên gia ngăn ngừa các tai nạn lớn trong quá trình công nghiệp hoá. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam trong lĩnh vực an toàn công nghiệp và cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam, cũng như nâng cao nền giáo dục và nghiên cứu của Na Uy. Khoa Điện - Điện Tử Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trung tâm sáng tạo Na Uy
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy 
2 World Friends Korea – Techno Peace Corps   Đây là dự án của chính phủ Hàn Quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước khác trên thế giới, nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước này. Mục tiêu của dự án nhắm đến các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Dự án được điều hành bởi KOICA, một cơ quan thuộc Bộ ngoại giao Hàn Quốc. Các chuyên gia người Hàn Quốc có thể đăng ký làm tình nguyện viên sang làm việc tại các nước phát triển để hỗ trợ các nước này, ví dụ tư vấn, giảng dạy, hỗ trợ nghiên cứu. Khoa Điện - Điện Tử Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
3 TRAC – Taylor-made Recycled Aggregate Concrete Mục tiêu chính của đề tài là phát triển bê tông sử dụng cốt liệu tái chế, ứng dụng cho kết cấu công trình, đặc biệt là trong môi trường biển, nơi mà điều kiện áp dụng cần có nhiều yêu cầu chuyên biệt. Bê tông tái chế bao gồm cốt liệu tái chế lấy từ các công trình cũ hoặc mặt nền, phải được tối ưu hóa thành phần để kết hợp một cách có hiệu quả với với vữa xi măng. Khoa Kĩ thuật - Công trình UoP - Đại học Plymouth (Vương quốc Anh) CHALM - Đại học Công nghệ Chalmers (Thụy Điển)
PNRU - Đại học Phabakhon Rajabhat
SZU - Đại học Shenzhen (Trung Quốc)
4 Cơ hội kinh doanh và mô hình sáng tạo được thúc đẩy bởi Internet: Trong bối cảnh ở Việt Nam. Dự án sẽ giúp kết nối chính phủ Đài Loan và những doanh nghiệp có tiềm lực trong việc áp dụng Kết nối vạn vật vào mô hình kinh doanh của mình. Từ đấy, mở ra cơ hội hợp tác bằng việc trao đổi công nghệ, thúc đẩy đầu tư và giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam tạo thêm giá trị cho mô hình kinh doanh hiện tại.  Khoa Quản trị kinh doanh Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan
Trường Quản lý Công nghệ- Đại học Quốc lập Thanh Hoa, Đài Loan
Trường Kinh doanh – Đại học Phùng Giáp
5 Phục hồi dinh dưỡng từ nước tiểu của con người và nước thải từ bể tự hoại cho ứng dụng phân bón bằng cách sử dụng than sinh học biến đổi. Dự án nằm trong khuôn khổ dự án Quỹ Sáng kiến Cựu sinh viên BMGF 2, Stichting IHE Delf (IHE Delf Foudation). IHE Delf và BMGF muốn chứng minh tác động từ những câu chuyện của cựu sinh viên trong các hoạt động đào tạo và giáo dục và giúp đỡ cựu sinh viên trong việc phát triển các dự án nhỏ nhưng quan trọng của họ. Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)
6 Hệ thống thu hoạch nước mưa cho đảo KIDO, Hàn Quốc Thiết kế và xây dựng hệ thống thu nước mưa cho các hộ gia đình ở đảo Kido, Hàn Quốc để cung cấp nước uống an toàn. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Trường ĐHQG Seoul, Hàn quốc
7 Các hoạt động tình nguyện thu gom và sử dụng nước mưa tại Hà Nội, Việt Nam Thiết kế và xây dựng hệ thống thu gom nước mưa cho các hộ nghèo ở Hà Nội để cung cấp nước uống an toàn. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Trường ĐHQG Seoul, Hàn quốc
8 Dự án phát triển vật liệu hấp phụ phát triển vật liệu hấp phụ mới để loại bỏ nước nhiễm bẩn Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Trường ĐHQG Seoul, Hàn quốc
9 Phục hồi khí hậu, ứng phó tích cực đối với biến đổi khí hậu, do sự cân bằng năng lượng và vong tuần hoàn nước lưu vực nhỏ thông qua hệ thống quản lý nước mưa phân tán tăng cường thoát hơi nước và thấm nước Đề xuất phương pháp thiết kế tối ưu của hệ thống quản lý nước mưa phân tán (DRMS), phân tích hiệu quả của DRMS xem xét thoát hơi nước trên vòng tuần hoàn nước, cân bằng năng lượng (nhiệt) và phục hồi khí hậu và tìm hiểu mối tương quan giữa bốc hơi nước và tuần hoàn nước & năng lượng nhỏ. cân bằng nhiệt. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Tập đoàn Posco E&C Corp,. Hàn quốc
10 Xói lở Bờ biển tại Brebes Regency, Indonesia Điều tra nguyên nhân sâu xa gây xói lở bờ biển tại Brebes Regency, In-đô-nê-xi-a Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Đại học James Cook, Australia & Bộ Tài nguyên, Nguồn nước, Di sản, Nghệ thuật của Chính phủ Australia
11 Suy thoái Rừng ngập mặn và Xói lở Bờ biển tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Tìm hiểu mối quan hệ giữa suy thoái rừng ngập mặn, xói lở bờ biển và các hoạt động của con người tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Đại học James Cook, Australia & Bộ Tài nguyên, Nguồn nước, Di sản, Nghệ thuật của Chính phủ Australia
12 Giao khoán Bảo vệ Rừng phòng hộ Ven biển nhằm Bảo vệ Rừng ngập mặn và Cải thiện Sinh kế của người dân Điều tra tính hiệu quả của chính sách giao khoán bảo vệ rừng tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Đại học James Cook, Australia & Bộ Tài nguyên, Nguồn nước, Di sản, Nghệ thuật của Chính phủ Australia
13 Điều tra mối Quan hệ giữa Xói lở bờ biển và các Hoạt động của Con người tại vùng Đồng bằng song Cửu Long Điều tra nguyên nhân sâu xa gây xói lở bờ biển tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Đại học James Cook, Australia
14 Điều tra Xói lở bờ sông Vàm Nao, tỉnh An Giang, Việt Nam Điều tra nguyên nhân sâu xa gây xói lở bờ và xây dựng kế hoạch quản lý bền vững sông Vàm Nao, tỉnh An Giang, Việt Nam Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Bộ Giáo dục & Đào tạo Australia & Đại học James Cook, Australia
15 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực đảo Ghầm Ghì – Kiên Giang  Khảo sát cơ bản về sinh thái
Đánh giá đa dạng sinh học 
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Tập đoàn VERANDA, Pháp
16 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án thủy điện Nghi Sơn – Thanh Hóa  Khảo sát cơ bản về sinh thái
Đánh giá đa dạng sinh học 
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Envronmental Resources Management
17 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án thủy điện Cốc San – Lào Cai  Khảo sát cơ bản về sinh thái
Đánh giá đa dạng sinh học 
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Envronmental Resources Management
18 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án nhiệt điện Mông Dương – Quảng Ninh Khảo sát cơ bản về sinh thái
Đánh giá đa dạng sinh học 
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Envronmental Resources Management
19 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án nhiệt điện Vũng Áng – Hà Tĩnh Khảo sát cơ bản về sinh thái
Đánh giá đa dạng sinh học 
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Envronmental Resources Management
20 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực Dự án nhiệt điện  Khảo sát cơ bản về sinh thái
Đánh giá đa dạng sinh học 
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Envronmental Resources Management
21 Giám sát sức khỏe sinh thái lưu vực sông Mekong (6 quốc gia)  Khảo sát các nhóm loài động vật đáy không không xương sống cỡ lớn
Giám sát sức khỏe sinh thái lưu vực sông Mekong 
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động Mekong River Commission