Skip to main content

Các khóa ngắn hạn mở theo yêu cầu đối tác

Trên cơ sở thỏa thuận với trường đối tác, TDTU có thể thiết kế các khóa học ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài.

  • Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế (ít nhất 15 sinh viên/nhóm).
  • Sơ lược về chương trình:
    • Thời gian: 2 đến 12 tuần (theo yêu cầu)
    • Nội dung: theo yêu cầu

Một số hình ảnh của các khóa ngắn hạn mở theo yêu cầu đối tác tại TDTU: 

UCN-2017-1.jpg

UCN-2017-6.jpg

UCN-2017-8.jpg

UCN-2017-9.jpg

image017.jpg

UCN-2017-8.jpg