Skip to main content

Chương trình trao đổi 1 học kỳ

Trường tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi ngắn hạn trong thời gian từ 01 học kỳ đến 1 năm học. Sinh viên tham gia chương trình co thể tham gia các lớp học (theo chuyên ngành được đào tạo tại TDTU) được giảng dạy bằng tiếng Anh và chuyển đổi điểm về Trường của mình. Sinh viên cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường hoc tập tại Việt Nam và mở rộng kiến thức về văn hóa và con người Việt Nam.

 • Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế
 • Sơ lược về chương trình:
  • Thời gian: 01 học kỳ đến 01 năm học
  • Nội dung: 
   • Học tập tại TDTU, sau khi hoàn thành chương trình chuyển đổi tín chỉ đã đạt được về Trường sinh viên đang theo học 
   • Tham gia hoạt động tình nguyện và giao lưu
   • Tham quan tim hiểu học thuật, văn hóa
   • Trao đổi với sinh viên TDTU thông qua các hoat động thường nhật và quá trình lưu trú tại TDTU 
 • Thông tin các Trường đối tác cấp học bổng trao đổi 01 học kì cho Sinh viên Tôn Đức Thắng: Tham khảo tại đây

Một số hình ảnh của các sinh viên quốc tế tham gia chương trình trao đổi tại TDTU:

cornell-6.jpg

cornell-1.jpg

cornell-4.jpg

cornell-5.jpg

cornell-7.jpg

cornell-2.jpg