Skip to main content

Liên hệ

 Khoa - Trường

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Khoa Công nghệ thông tin
Nhà C - Phòng C004
Điện thoại: +84 28 37755046 - +84 28 37755046
Email: khoacntt@tdtu.edu.vn
Website: it.tdtu.edu.vn
2 Khoa Dược
Nhà C - Phòng C011 
Điện thoại: +84 28 37  761  043
Email: khoaduoc@tdtu.edu.vn
Website: pharmacy.tdtu.edu.vn
3 Khoa Điện - Điện tử
Nhà C - Phòng C0008 
Điện thoại: +84 28 37.755.02
Email: khoadien@tdtu.edu.vn
Website: feee.tdtu.edu.vn
4 Khoa Kế toán
Nhà B – Phòng B007
Điện thoại: +84 28 37 755 034
Email: khoaketoan@tdtu.edu.vn
Website: aaf.tdtu.edu.vn
5 Khoa Khoa học thể thao
Nhà thi đấu
Điện thoại: +84 28 37.755.026
Email:  fss@tdtu.edu.vn
Website: fss.tdtu.edu.vn
6 Khoa Khoa học ứng dụng
Nhà C - Phòng C006
Điện thoại: +84 28 377 55 058
Email: khud@tdtu.edu.vn
Website: fas.tdtu.edu.vn
7 Khoa KHXH và Nhân văn
Nhà B - Phòng B009
Điện thoại: +84 28 37755063
Email: khoaxhnv@tdtu.edu.vn
Website: ssh.tdtu.edu.vn
8 Khoa Kỹ thuật công trình
Nhà D - Phòng D005
Điện thoại: +84 28 37755036
Email: khoaktct@tdtu.edu.vn
Website: civil.tdtu.edu.vn
9 Khoa Lao động và Công đoàn
Nhà B - Phòng B002
Điện thoại: +84 28 37 755 069
Email: khoa_ldcd@tdtu.edu.vn
Website: laborrelations.tdtu.edu.vn
10 Khoa Luật
Nhà B
Điện thoại: +84 28 3776 06 59
Email: khoaluat@tdtu.edu.vn
Website: law.tdtu.edu.vn
11 Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Nhà C - Phòng C005
Điện thoại: +84 28 37755047
Email: khoamtbhld@tdtu.edu.vn
Website: enlabsafe.tdtu.edu.vn
12 Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Nhà D – Phòng D701
Điện thoại: +84 28 37 760662
Website: ifa.tdtu.edu.vn
13 Khoa Ngoại ngữ
Nhà B - Phòng B005
Điện thoại: +84 28 37 755 033 
Email: khoangoaingu@tdtu.edu.vn
Website:  ffl.tdtu.edu.vn
14 Khoa Quản trị kinh doanh
Nhà B - Phòng B004
Điện thoại: +84 28 37755067 
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn
Website: fba.tdtu.edu.vn
15 Khoa Tài chính - Ngân hàng
Nhà B - Phòng B003
Điện thoại: +84 28 37 755 025
Email: khoatcnh@tdtu.edu.vn
Website: finance.tdtu.edu.vn
16 Khoa Toán - Thống kê
Nhà C - Phòng C004 
Điện thoại: +84 28 37755061
Email: toanthongke@tdtu.edu.vn
Website: fms.tdtu.edu.vn
17 Khoa Giáo dục quốc tế
Nhà F - Phòng F0602
Điện thoại: +84 28 377 55 108
Email: cis@tdtu.edu.vn
Website: https://cis.tdtu.edu.vn/vi
18 Cơ sở Cà Mau
Địa chỉ: đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: +84 29 3590 924
Fax: (0290) 3590 481
Website: camau.tdtu.edu.vn
19 Cơ sở Bảo Lộc
Địa chỉ: Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: +84 780 3 590 924
Fax: (0780) 3 590 481
Website: baoloc.tdtu.edu.vn
20 Phân hiệu Nha Trang
Địa chỉ: Số 22, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 258 3 837 485
Fax: (0258) 3 835 047
Email: phanhieunhatrang@tdtu.edu.vn
Website: nhatrang.tdtu.edu.vn
21 Trường TCCN Tôn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 98, đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3840 5790; +84 28  3840 5791; +84 28  3840 7478
Hotline: 0909 455 477
Email: tuyensinhcaodang@tdtu.edu.vn
Website: college.tdtu.edu.vn

Phòng – Ban

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Phòng Công tác học sinh - sinh viên
Nhà A - Phòng A0003
Điện thoại: +84 28 37 755 054
Email: phongctct-hssv@tdtu.edu.vn
Website:  student.tdtu.edu.vn
2 Phòng Đại học
Nhà A - Phòng A0005
Điện thoại: +84 28 3 77 55 051 - +84 28 3 77 55 052
Hotline: 19002024
Email: phongdaihoc@tdtu.edu.vn
Website: undergrad.tdtu.edu.vn
3 Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ - trực thuộc phòng Đại học
Nhà E - Phòng E0001
Điện thoại: +84 28  22 477 215
Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn
4 Phòng Sau Đại học
Nhà B – Phòng B0002
Điện thoại: +84 28 3775 5059
Email: gradstudies@tdtu.edu.vn
Website: grad.tdtu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/sgs.tdtu
5 Phòng Điện toán - Máy tính
Nhà A - Phòng A0404
Điện thoại: +84 28 377 550 56
Website: itservices.tdtu.edu.vn
6 Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ
Nhà A - Phòng A303
Điện thoại: +84 28 37755037
Email: demasted@tdtu.edu.vn
Website: science.tdtu.edu.vn
7 Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
Nhà A - Phòng A0302
Điện thoại: +84 28 37 755 042
Email: iso@tdtu.edu.vn
8 Phòng Quản trị thiết bị
Nhà A - Phòng A103
Điện thoại: +84 28 377 55 060
Email: qttb@tdtu.edu.vn
9 Phòng Tài chính
Nhà A - Phòng A0007
Điện thoại: +84 28 37 755 070
Email: phongkhtc@tdtu.edu.vn
Website: ptc.tdtu.edu.vn
10 Phòng Tổ chức hành chính
Nhà A - Phòng A0009
Điện thoại: +84 28 377 55 035
Email: phongtchc@tdtu.edu.vn
11 Phòng Thanh tra, Pháp chế và An ninh
Nhà A - Phòng A306
Điện thoại: +84 28 37755044
Email: phongthanhtra@tdtu.edu.vn
12 Ban Quản trị Ký túc xá
Nhà I - Phòng I0005
Điện thoại: +84 28 37760652
Email: bqtktx@tdtu.edu.vn
Website: dormitory.tdtu.edu.vn
13 Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng
Nhà thi đấu
Điện thoại: +84 28 37 760 661
Email: banpr@tdtu.edu.vn
Website: pr.tdtu.edu.vn
14 Thư viện
Nhà G
Điện thoại: +84 28 37 755 057
Email: thuvien@tdtu.edu.vn
Website: lib.tdtu.edu.vn/vi/
15 Phòng Y-tế
Nhà thi đấu - Phòng 104
Điện thoại: +84 28 22 137 +84 281

Viện – Trung tâm

STT THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Viện hợp tác quốc tế và nghiên cứu phát triển (INCREDI)
Nhà A – Phòng A0001
Điện thoại: +84 28  37 755 053
Email: incredi@tdtu.edu.vn
Website: http://international.tdtu.edu.vn
2 Viện Khoa học tính toán (INCOS)
Nhà A - Phòng A.0901 
Điện thoại:  (+84 28) 377 55 024 - (+84 28) 377 55 055
Email: incos@tdtu.edu.vn
Website: incos.tdtu.edu.vn
3 Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS)
Nhà A - Phòng A0902
Điện thoại: (+84) 28 3 7755 103
Email: aimas@tdtu.edu.vn
Website: aimas.tdtu.edu.vn
4 Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT)
Điện thoại: +84 28  37 755 035 
Email: cosent@tdtu.edu.vn
Website: cosent.tdtu.edu.vn
5 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bồi dưỡng văn hóa Tôn Đức Thắng (CIFLEET)
Nhà E - Phòng E0007
Số điện thoại: +84 28 2242 6789
Email: cifleet@tdtu.edu.vn
Website: cifleet.tdtu.edu.vn
6 Trung tâm Chuyên gia Hàn Quốc (KEC)
Nhà C - Phòng C.107 
Điện thoại: +84 28 22.456.434 
Email: kec@tdtu.edu.vn
Website: kec.tdtu.edu.vn
7 Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng (CAIT)
Nhà A – Phòng  A506
Điện thoại: +84 28  37-761-046 
Email: trungtamtinhoc@tdtu.edu.vn
Website: cait.tdtu.edu.vn
8 Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (SDTC)
Nhà E - Phòng E0007
Điện thoại: +84 28  2242 6789 
Email: sdtc@tdtu.edu.vn
Website: sdtc.tdtu.edu.vn
9 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh
Nhà thi đấu
Website: dsec.tdtu.edu.vn
10 Trung tâm Hợp tác Châu Âu (ECC)
Nhà C - Phòng C126 
Điện thoại: +84 28 37 755 107
Email: ecc@tdtu.edu.vn
Website: ecc.tdtu.edu.vn
11 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên (CECA)
Nhà C - Phòng C0003
Điện thoại: +84 28 37 761 042
Email: htdn@tdtu.edu.vn
Website: ceca.tdtu.edu.vn
12 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng (CAER)
Nhà B - Phòng B112 
Điện thoại: +84 28 22 456 434
Di động: 0909 54 98 91
Email: caer@tdtu.edu.vn                        
Website: caer.tdtu.edu.vn
13 Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo (CLC)
Nhà E - Phòng E0012
Điện thoại: +84 28 37 755 064
Email: clc@tdtu.edu.vn
Website: clc.tdtu.edu.vn
14 Trung tâm Phát triển Khoa học quản lý và Công nghệ ứng dụng (ATEM)
Nhà B - Phòng B003
Điện thoại: +84 28  377 60 654
Email: atem@tdtu.edu.vn
Website: atem.tdtu.edu.vn
15 Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng (TUL)
Nhà D - Phòng D0003
Điện thoại: +84 28 3775506
Website: tul.tdtu.edu.vn
16 Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài (VSLC)
Nhà E - Phòng E0010 
Điện thoại: +84 28 3776 1038
Email: vietnamesestudies@tdtu.edu.vn
Website: vietnamesestudies.tdtu.edu.vn
17 Quỹ Phát triển khoa học công nghệ (Fostect)
Điện thoại: +84 28 37 755 037
Email: fostect@tdtu.edu.vn
Website: fostect.tdtu.edu.vn