Skip to main content

Thông tin nhân sự quốc tế

Giang-vien-quoc-te.jpg

Lực lượng giảng viên quốc tế tại TDTU liên tục mở rộng một cách đa dạng trong 3 năm vừa qua là một minh chứng thành công của hoạt động quốc tế hóa Nhà trường. TDTU hiện qui tụ 200 giảng viên/nghiên cứu viên quốc tế làm việc thường xuyên tại Trường. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới: Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore,... và “an cư lạc nghiệp” cùng TDTU những năm qua. Nhiều người trong số họ tiếp tục giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp cũ đến đầu quân cho TDTU; nghĩa là chính sách thu hút nhân lực quốc tế của Trường đã và đang tỏ ra phù hợp.

TDTU trong những thập niên tới tiếp tục hoan nghênh và chào đón các giáo sư, chuyên gia nước ngoài đến làm việc dài hạn và/hoặc hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội và hình thức hợp tác mới với TDTU trong bất kỳ thời gian nào mà các giáo sư, chuyên gia có thể thu xếp được. Mọi điều kiện liên quan đến công việc đều có thể thương lượng để giải quyết và thống nhất một cách thuận lợi.

Các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến tốt nhất theo khả năng, được bố trí phương tiện làm việc theo nhu cầu công việc, được hỗ trợ về nhà ở, đi lại, dịch vụ y tế và các chủ tục pháp lý như VISA, cư trú, ...

Thông tin về các chuyên gia quốc tế đang làm việc, nghiên cứu tại TDTU và thông tin về các chuyên gia, giảng viên đang làm việc tại các khoa, có thể tìm thấy tại đây.

Để biết thêm thông tin về tuyển dụng, vui lòng truy cập tại đây.