Skip to main content

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng
Nhân viên/giảng viên/nghiên cứu viên quốc tế làm việc dài hạn

Trường đại học Tôn Đức Thắng là một trong những Trường đại học phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, cần tuyển ứng viên có bằng Tiến sĩ ở tất cả các ngành cho các vị trí nhân viên/giảng viên/nghiên cứu viên toàn thời gian tại các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm và nhóm nghiên cứu của Trường. Để tìm hiểu về các đơn vị của Trường xin vui lòng tham khảo tại website: www.tdtu.edu.vn.
1. Yêu cầu: Ứng viên có thể là người nước ngoài hoặc người Việt có quốc tịch nước ngoài, làm việc dài hạn tại Trường.
2. Mô tả công việc: có 03 nhóm công việc như sau:

  • Giảng dạy: nghiên cứu thiết kế bài giảng và lên lớp theo thời khóa biểu của Trường;
  • Nghiên cứu: nghiên cứu và công bố kết quả trên các tạp chí khoa học (tiếng Anh) thuộc bảng xếp hạng SCOPUS và/hoặc ISI.
  • Hành chính: hồ sơ của các ứng viên có bằng thạc sỹ vẫn có thể được xem xét cho các vị trí Hợp tác quốc tế, Thư viện, giảng dạy tiếng Anh,... 

* Chi tiết sẽ được thảo luận tại buổi phỏng vấn
3. Lương: có thể thương lượng và được xét nâng lương hàng năm 
4. Quyền lợi: chỗ ở trong khuôn viên Trường, phòng làm việc, đưa đón sân bay, bảo hiểm y tế, chi phí sinh hoạt... tùy theo kết quả công việc và đóng góp cho Nhà trường... 
5. Thời gian nhận hồ sơ: không giới hạn 

Để tìm hiểu cách nộp hồ sơ ứng tuyển, xin vui lòng truy cập: http://www.tdtu.edu.vn/tuyen-dung
Để tìm hiểu thêm về Trường, xin vui lòng truy cập: http://www.tdtu.edu.vn/gioi-thieu