Skip to main content
Đại học Lake Head làm việc và mở rộng hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 10/3/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng Đại học Lakehead (LU), Canada đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và trao đổi học thuật. Buổi ký kết có ông James Aldridge - Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế và bà Lorraine Lương - cán bộ phụ trách LU ở Việt Nam. Về phía TDTU có TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng, TS. Đinh Hoàng Bách - Quyền Viện trưởng viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế cùng Lãnh đạo các khoa, viện liên quan.

Đại học Lakehead thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Tại Đại học Lakehead, 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 2 năm sau khi ra trường.
Subscribe to LAKEHEAD