Skip to main content
Trường Đại học Melbourne, Úc

Được thành lập vào năm 1853, Trường Đại học Melbourne (the University of Melbourne) là trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Úc, với truyền thống lâu đời 165 năm về giáo dục đại học về nghệ thuật, khoa học và nhiều ngành chuyên môn. Việc giảng dạy trong khuôn viên trường và các chương trình trực tuyến sau đại học giúp sinh viên đại học và sau đại học từ Úc và nhiều quốc gia khác đạt được bằng cấp được công nhận trên toàn cầu. Kinh nghiệm giáo dục ở đây chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp toàn diện, những người xuất sắc về mặt học thuật và có cơ sở thực tế.

Subscribe to Melbourne