Skip to main content

Khai mạc đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 196

Sáng ngày 25/01/2021, Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) cùng với Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã khai mạc đánh giá theo hình thức online cho 4 chương trình đào tạo bậc đại học bao gồm: Ngôn ngữ Anh, Công nghệ sinh học, Toán ứng dụng và Kế toán.

Phía AUN-QA có TS. Choltis Dhirathiti, Giám đốc điều hành của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN), các thành viên Hội đồng AUN và thư ký của AUN, cùng với 8 đánh giá viên AUN-QA.

TS. Trần Trọng Đạo, Đại diện trường đã có bài phát biểu khai mạc, trong đó đánh giá cao các tiêu chuẩn của AUN-QA. Những tiêu chuẩn này cung cấp cơ sở vững chắc để đánh giá toàn diện các chương trình đào tạo của Trường, đặc biệt là các tiêu chuẩn đầu vào-quá trình-đầu ra, khung chương trình, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng và mối liên kết với doanh nghiệp.

Trong năm 2019, TDTU đã có 4 chương trình đào tạo bậc đại học được AUN-QA đánh giá và công nhận chất lượng.

Thay mặt AUN-QA và đoàn đánh giá, GS. TS. Suzeini Binti Abd Halim, thành viên Hội đồng AUN-QA đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo, giảng viên, viên chức và sinh viên của Trường, đặc biệt là 4 ngành tham gia đánh giá đợt này.

GS. TS. Suzeini Binti Abd Halim nhấn mạnh: đợt đánh giá online lần thứ 196 của AUN-QA kéo dài từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021, các đánh giá viên sẽ làm việc với Trường và các ngành để giúp xác định các điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.

Ngoài đợt đánh giá lần này, vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2021, TDTU sẽ có thêm 4 chương trình đào tạo bậc đại học tiếp tục được AUN-QA đánh giá.

 

 

Lãnh đạo TDTU tại lễ khai mạc.

 

Đại diện AUN-QA phát biểu khai mạc qua màn hình trực tuyến.

 

Thành phần đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia chương trình đánh giá phía TDTU