Skip to main content

Hỗ trợ

Hướng dẫn chung

Đăng ký ứng tuyển

Đăng ký ứng tuyển

Hương dẫn đăng ký ứng tuyển

Visa

Visa

Hướng dẫn thủ tục Visa dành cho người nước ngoài

Di chuyển

Di chuyển

Hướng dẫn từ sân bay quốc tế đến TDTU

Campus

TDTU 360

TDTU 360

Tham quan Trường Đại học Tôn Đức Thắng qua thực tế ảo

Ký túc xá

Ký túc xá

Ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế

Thư viện

Thư viện

Thư viện Truyền cảm hứng

Thể thao

Thể thao

Các tiện ích thể dục thể thao tại TDTU

Học tập và làm việc tại TDTU

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn

Thông tin cần biết dành cho sinh viên quốc tế

Câu lạc bộ sinh viên

Câu lạc bộ sinh viên

Danh sách các clb sinh viên của trường

Khám phá

Khám phá

Những tiện ích ở gần TTDU

Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ của các Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm