Skip to main content
18 - July
Phòng họp C, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Workshop Global business forum  được tổ chức bởi  Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU

2 - July
Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Sau sự thành công của Lễ hội văn hoá quốc tế 2017, Khoa ngoại ngữ Đại học Tôn