Skip to main content
18 - December
Hội trường A, TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

International Conference on Mathematics 2018 (ICM 2018) là hội thảo quốc tế đ

8 - December
Nhà F - Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Nhằm giới thiệu cho phụ huynh, giáo viên, các đơn vị quản lý giáo dục và ngườ