Skip to main content
8 - December
Nhà F - Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Nhằm giới thiệu cho phụ huynh, giáo viên, các đơn vị quản lý giáo dục và ngườ

18 - July
Phòng họp C, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Workshop Global business forum  được tổ chức bởi  Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU