Skip to main content
Học bổng Tiến sĩ tại Trường Cao học Hành Chính công thuộc Học viện Quốc gia Thái Lan về Quản lý Phát triển năm học 2022-2023

Cơ sở giáo dục:

Graduate School of Public Administration (GSPA), National Institute of Development Administration

 

Bậc học:

Tiến sĩ (Doctor of Philosophy)

 

Ngành học:

Organization and Human Resource Governance;

Public Policy and Development.

 

Thông tin tuyển sinh học bổng nghiên cứu khoa học tại Đại học Sejong Học kỳ Tháng 3/2021

Chương trình học bổng nghiên cứu khoa học của Đại học Sejong (Hàn Quốc) - Học kỳ Tháng 3/2021 dành cho sinh viên năm cuối và giảng viên của TDTU.

Quy trình tuyển sinh:

Thông báo về hộc bổng Ca-dắc-xtan, Bun-ga-ri, Ba Lan, Ru-ma-ni diện Hiệp định năm 2019

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2019

Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp 03 học bổng đào tạo trình độ đại học
Thời gian đào tạo: 05 năm học, bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga và thời gian học chương trình đại học chuyên ngành.

Thông báo về học bổng Hiệp định Hung-ga-ri năm 2019

Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập ngắn hạn.

Chương trình nghiên cứu sinh chuyên nghiệp (YSEALI) năm 2019

Chương trình học bổng nghiên cứu sinh chuyên nghiệp của YSEALI là chương trình trao đổi toàn cầu, được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, nâng cao khả năng lãnh đạo và kỹ năng chuyên môn, cũng như xây dựng mối quan hệ bền vững bền vững giữa các nhà lãnh đạo cấp cao từ nước ngoài và Hoa Kỳ. Chương trình nghiên cứu sinh chuyên nghiệp của YSEALI cung cấp các học bổng chuyên sâu 5-6 tuần, được thiết kế để nâng cao các kỹ năng chuyên môn cần thiết. Những quyền lợi  mà chương trình mang lại cho người tham gia:

Học bổng sau tiến sĩ

Mục đích

  • Học bổng sau tiến sĩ của Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University Post-doc Scholarship) là chương trình tài trợ của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dành cho nghiên cứu viên (NCV) có học vị tiến sĩ;
  • Học bổng sau tiến sĩ còn có mục đích hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để NCV sau tiến sĩ tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus;

Đối tượng dự tuyển học bổng sau tiến sĩ

  • Tuổi đời không quá 45;
  • Có học vị tiến sĩ;
  • Là tác giả chính
Subscribe to Dành cho các đối tượng khác