Skip to main content
Đại học Kỹ thuật Ostrava (VSB)

Đại Học Kỹ Thuật Ostrava được thành lập vào năm 1849, hi

Đại học West of England

Đại học West of England (UWE) là một trong những trường Đại học

Đại học Kinh tế Praha

Đại học kinh tế Praha được thành lập năm 1953, hiện có trụ sở t

Đại học Tomas Bata

Trường mang tên vị doanh nhân nổi tiếng Tomas Bata,  nhà sáng l

Đại học Khoa học & Công nghệ Lille 1

Trường đại học Lille 1 là một trường

Đại học Kỹ thuật Dresden

Trường đại học kỹ thuật Dresden (TUD

Đại học Slovakia ở Bratislava

Đại học Công nghệ Slovakia tại Bratislava (STU) là trường đại h

Đại học Palacky

Đại học Palacký được thành lập năm 1

Đại học Masaryk

Thành lập 1919 Đại học Masaryk được công nhận là một trong nhữn

Đại học hóa công nghệ Praha

Thông tin liên hệ:

Đại học Corvinus Budapest

Đại học Corvinus Budapest (tiếng Hun