Skip to main content
Đại học Thể thao Quốc gia Đài Loan

Trong tháng 5 năm 1984, với mục đích

Đại học Quốc gia Dong Hwa, Đài Loan

Trường Đại học Quốc gia Dong Hwa được thành lập ngày 01/07/1994

Đại học Quốc gia Chi Nan

Năm 1995, Trường Đại học Quốc gia Ch

Đại học Malaya

Trường đại học Quốc gia Malaysia đượ

Đại học Konkuk

Trường đại học Konkuk là trường đại

Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras

Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras (The

Đại học Chung-Ang

Được thành lập từ năm 1918, Đại học Chung-Ang là một trường tư

Đại học khoa học kỹ thuật Đài Trung

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung ương Đài Loan (CTUST) là mộ

Đại học Feng Chia

Đại học Feng Chia được sáng lập năm 1961.

Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu

Trường Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Penghu có tiền th

Đại học Slippery Rock

Đại học Slippery Rock (Slippery Rock University) được thành lập

Đại học Trieste

Đại học Trieste là cơ sở đào tạo lớn nhất tại thành phố Trieste